O nás

Advokátní kancelář Mgr. Romana Keznikla, LL.M. navazuje na dlouholetou zkušenost a advokátní praxi datující se od roku 1999. Svým klientům tým této kanceláře poskytuje špičkové právní služby. Nabízí Vám výhody zkušené advokátní kanceláře, která disponuje rozsáhlým know-how zejména v oborech práva obchodního a občanského, správního a stavebního, bytového, finančního a směnečného, insolvenčního, cenných papírů, duševního vlastnictví, ochrany hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pravidel mezinárodního obchodu, pracovního, daňového, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících, a to jak cestou obecných soudů, tak rozhodčího řízení.
 
Základy kanceláře byly položeny Mgr. Romanem Kezniklem v roce 1999, kdy se Mgr. Keznikl stal společníkem v tehdejší Advokátní kanceláři Vrbka, Štetina, Keznikl – sdružení advokátů. Kancelář rostla tak, aby mohla uspokojit rostoucí zájem o své služby, to vše s cílem nabídnout klientům právní poradenství na profesionální úrovni. Ke sdružení přistoupily po složení advokátních zkoušek Mgr. Ivana Rychnovská a Mgr. Leona  Hartman. Následně došlo k rozdělení sdružení a Mgr. Roman Keznikl vykonává advokaci samostatně se skupinou dalších samostaně působících advokátů.

Při poskytování právních služeb je naše advokátní kancelář velmi flexibilní – řídíme se přáními svých klientů. Díky svým bohatým zkušenostem jsme schopni předvídat Vaše potřeby a splnit všechny Vaše nároky na externí právní poradenství.
 
Svým klientům poskytujeme právní služby formou konzultací, přípravy a sepisování smluv a ostatních listin právního charakteru, zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta, v řízení před obecnými či rozhodčími soudy, orgány státní i veřejné správy a dalšími orgány a institucemi.
 
Po dosažení nároku v soudním řízení zajistíme i jeho následné vymáhání, s čímž máme bohaté zkušenosti. Naše kancelář má nadstandardní vztahy při spolupráci s Exekutorským úřadem Mgr. Daniela Týče v Blansku.
 
Obsah, rozsah a způsob spolupráce s klientem se řídí vždy jeho požadavky a potřebami, velký důraz klademe na flexibilitu služeb a také osobní kontakt s klientem. Individuální přístup a diskrétnost jsou pro nás naprostou samozřejmostí. Nad rámec zákonného pojištění máme uzavřenou pojistnou smlouvu s pojistným plněním do výše 27.000.000,- Kč (více jak 1.000.000,- EUR). Příslušnou pojistnou smlouvu jsme samozřejmě ochotni doložit.
 
Advokátní kancelář Mgr. Romana Keznikla sídlí v dobře dostupné části Brna. V tomto směru jsme se přizpůsobili přání klientů, kdy dostupnost a parkování v centru města se zejména v poslední době stávalo komplikovaným. Sídlime v oblasti, kde tyto komplikace nehrozí. Vedle služeb poskytovaných v sídle kanceláře je běžným standardem poskytování právní pomoci přímo v sídle klientů či při jednání u jejich obchodních partnerů. Právní služby poskytujeme také na pobočce v centru města Vyškov.
 
- Přečtěte si, jaké služby vám můžeme nabídnout
- Kontakty na Advokátní kancelář Mgr. Romana Keznikla

Aktuálně