Reference

Subjekty, které Advokátní kancelář Mgr. Romana Keznikla zastupuje a poskytuje jim právní poradenství, jsou převážně tuzemské a zahraniční právnické osoby a jiné ekonomicky činné osoby či neziskové organizace. Reference jsme připraveni poskytnout na základě Vaší žádosti, k čemuž samozřejmě máme souhlas našich klientů.

Aktuálně